La malaltia de l'ignorant és ignorar la seva pròpia ignorància. . Amos Bronson Alcott.

Accés

Altres articles

joc

Go to top