Seleccionar página

La primera fotografia en color permanent data del 1861 i fou realitzada per  James Clerk Maxwell  però no fou fins ben acabada la segona guerra mundial que gràcies a les tecnologies descobertes per  Agfacolor  o a la  producció industrialitzada de  les pel·lícules  en color de  Kodacolor que no es començaren a popularitzar. Com es lògic,  a l’Espanya franquista, la fotografia en color no es va popularitzar  fins els 60.

Per tant, els menors de 50 anys, quan evocam imatges d’abans dels 60 ho feim amb blanc i negre i per nosaltres la guerra civil o les mundial foren guerres en blanc i negre.  La societat de principis del segle passat vivia en blanc i negre en el nostre  imaginari.

Gràcies a photoshop i sobre tot al talent del qui ho fa servir, avui podem veure fotografies  en B/N acolorides,   donant vida a la història.

No vos perdeu aquest recull d’imatges històriques acolorides :

Hindenburg, 1937

Charles Darwin, 1809 – 1882

Seth Kinman, un cazador de California, 1865

Tropes Britàniques, 1939

Abraham Lincoln, 1809 – 1865

Accident a Washington DC en 1921.

Einstein, 1879 – 1955

Canada Dock, Liverpoll, en 1909

Fonts:

Gizmodo

Vikipèdia